Jordbruket

Kontakt


Herman Arosenius

Nynäs Gård

749 48 Enköping

Tel: 070-722 02 46

E-mail: 
herman@nynasgard.se

Jordbruket

Nynäs Gård ägs av familjerna Arosenius med Herman Arosenius som driftsledare och som arbetar heltid i lantbruket.

Gården ligger i Enköping och består av 182 hektar åkermark, varav 76 hektar är salixodlig. Övrig mark används för spannmål-och vallodling samt betesmark till gårdens hästar.