Villkor för träningar och kurser som anordnas av
EFRK och Nynäs Gård

- Anmälan görs enl. inbjudan.  Meddela alltid ryttarens
kontaktuppgifter (mobil & e-post), ekipagets tävlingsnivå
samt hästens namn vid anmälan

- Anmälan är bindande. Den som fått bekräftelse på kurs-,
eller träningsplats, förbinder sig att betala alla avgifter.

- Om ryttaren av någon anledning inte kan närvara på
kursen/träningen måste denne betala full träningsavgift för
de pass han/hon är anmäld till. Ryttaren undantas betalning
om denne själv ordnar likvärdig ersättare. Vid uppvisande av
veterinär/läkarintyg senast 1 vecka efter träningen/kursens slut,
betalas ½ kursavgiften tillbaks.

- Betalning av kurs-/träningsavgiften sker enl. inbjudan
senast 5 arbetsdagar i förväg. Ryttarens namn, samt kurs-/
träningsdatum skall anges som referens i meddelandefältet
på inbetalningen

- Alla ryttare skall delta i att bygga fram/bygga bort banan vid behov.
Kursarrangören meddelar ryttarna om tidpunkten för detta i förväg.

-Terrängbaneavgift 150:-/ekipage
  Ridanläggningsavgift 50:-/gång och ekipage
  Ridanläggningsavgift Juli-Dec 400:-, Dec-Juni 400:-

2013-02-28